Jan Casserstedt

Jurist, Miljötillsynsavdelningen
Huddinge kommun

Jan Casserstedt arbetar som jurist på Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun med tillsynsfrågor enligt miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen m.m. Han har tidigare arbetat i Värmdö kommun med liknande frågor samt på planavdelningen i Värmdö kommun.Jan är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 1

10:15
Hur kan du arbeta strategiskt med tillsynsarbete och egenkontroll i din kommun
  • Hur ser tillsynsmetodik ut i praktiken – så går man till väga
  • Hur kan man arbeta med överklagningar och rättsfall inom tillsynen?
  • Klagomålshantering och tillsyn – hur hanterar man eventuella klagomål som uppstår?
  • Vad ska egenkontrollen innehålla – regler och krav att förhålla sig till vid utvecklande av framgångsrika och effektiva rutiner för egenkontroller