Jan Gulliksen

Professor i Människa-datorinteraktion
KTH

Framfarten av nya hybrida arbetssätt har gjort den digitala arbetsmiljön viktigare än någonsin. Men vad innebär en god digital arbetsmiljö i dagens hybrida arbetsliv och hur går man till väga för att skapa en sådan? Jan Gulliksen, mera känd som ”Gulan” är professor i människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid KTH. Jan Gulliksen har under sin forskarkarriär fördjupat sig i digitalisering och digitalt arbete ur ett arbetsmiljöperspektiv och drivit användarcentrerad utveckling av digitala system. Han är medförfattare till boken Digitaliseringen och Arbetsmiljön som utsågs till årets HR-bok 2018 och har även varit med och utvecklat metoden ”Användbarhetsronden” som har blivit svensk standard för att genomföra digitala skyddsronder. Gulan var tidigare ordförande för Digitaliseringskommissionen och ingår sedan 2012 i regeringens Digitaliseringsråd. Han är också Digital Champion of Sweden gentemot EU-kommisionen och ingår i insynsrådet till Arbetsmiljöverket kring frågor om digital arbetsmiljö. 2022 tog han emot Levipriset, Sveriges Ingenjörers pris som belönar utveckling av god arbetsmiljö, för sitt stora engagemang inom arbetsmiljö och digitalisering. Gulan är en mycket uppskattad föreläsare och kommer under denna föreläsning att dela med sig av både aktuell forskning och praktiska metoder för att förbättra den digitala arbetsmiljön och därmed även samspelet mellan teknik och människa.Jan är med som talare på konferensen Arbetsmiljö i dagens hybrida arbetsplatser 2023
15 mars

13:30
Aktuellt forskningsläge kring digitaliseringen och arbetsmiljön – teknik och människor i samspel
  • Pandemins påverkan på arbetslivet och hybrida arbetsmiljöer – vad är viktigt att fokusera på i det nya, nya normala?
  • Den digitala arbetsmiljön som en del av vårt arbetsmiljöansvar – vad innebär detta i praktiken?
  • Vad är viktigt för att skapa en god digital arbetsmiljö och vilka är möjligheterna om man lyckas?
  • Verktyget ”Användbarhetsronden” – så använder du metoden för digitala skyddsronder