Jan Holmberg

Utvecklingschef
Motala kommun

Motala kommun har utrett och utvecklat sitt lokalförsörjningsarbete till en kommungemensam lokalinvesteringsprocess och fastighetspolicy. Jan är utvecklingschef i Motala kommun, Jonas är lokalsamordnare på bildningsförvaltningen i Motala kommun och Inger är chief project manager på COWI. Under anförandet delar de med sig av spännande lokalförsörjningsarbete där man lämnat traditionella arbetssätt och gått mot samlad styrning och ökad effektivitet.Jan är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

11:30
Så bygger du upp en effektiv och kvalitativ process för lokalinvesteringar
  • Hur vi genom en ny lokalinvesteringsprocess säkrar bra beslut kring fastighetsutveckling
  • Att nå en kommungemensam process, organisation och riktlinjer för bostadsförsörjning, markförsörjning, lokalförsörjning och fastighetsförvaltning
  • Lokalförsörjningsplanen som verktyg för att tillgodose lokalbehoven på lång och kort sikt
  • Beställarrollen och att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet från förstudie och beställning till genomförande