Jan Lundh

Ansvarig fokusområdet informationssäkerhet
Kammarkollegiet

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och regioner. Enligt förordningen om statlig inköpssamordning ska ramavtal finnas för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Genom att samordna myndigheternas upphandlingar av varor och tjänster bidrar vi till effektiviseringar i form av tidsbesparingar och förmånligare villkor för myndigheterna. Under den här föreläsningen kommer Jan Lundh att berätta mer om hur ni på bästa sätt kan använda er av dessa ramavtal för att effektivisera er egna upphandlingsprocess.Jan är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter

11:20
Upphandling av tjänster för e-underskrifter och e-identifiering – vad är viktigt att tänka på?
  • Aktuella ramavtal – vilka möjligheter finns att avropa e-underskrifter och e-identifiering från ramavtal just nu?
  • Behovsanalys – vilka funktioner kan hanteras internt inom organisationen och vilka ska läggas ut på extern leverantörer?
  • Bra att veta inför kravställningen
  • Tips och råd om hur avrop av funktioner för e-identifiering och e-underskrift bäst kan göras