Jan Olsson

Kriminalkommissarie
Swedish Cybercrime Center SC3
Polismyndigheten

Jan har arbetat som polis i 29 år och under 12 år har han också arbetat som expert inom bedrägerier. Han har bland annat varit med och startat Nationellt Bedrägericentrum och arbetar sedan tre år tillbaka med förebyggande insatser och som verksamhetsutvecklare på Nationellt IT-brotts Centrum (Noa) / Swedish CyberCrime Center (SC3).Jan är med som talare på konferensen Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023
4 maj

09:50
Säkerhetsläget och den senaste utvecklingen inom hot och säkerhet för organisationer inom finanssektorn
  • Säkerhetsläget och den digitala hotbilden mot Sverige – hur ser den ut idag?
  • Hotaktörer och incidenter – vilka är det som angriper oss och varför?