Jan Sjösten

Digital strateg
Skatteverket

Jan Sjösten Digital strateg på Skatteverkets kundmötesavdelning. Jan ingår i produktledningen för utvecklingen av digitala kundmötet i andra miljöer och morgondagens digitala fullmakter. Har en bakgrund som IT-arkitekt med ett flertal projekt kring digital samverkan myndigheter och privat sektor. Tidigare anställd på e-delegationen med ansvar för digital samverkan. Strävar efter att få ihop verksamhet, juridik och IT-arkitektur till en samverkande helhet.Jan är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
12 september

11:50
När kundmötet sker i andras gränssnitt – samverkan mellan myndigheter och marknad för ökad kundnytta och tillgänglighet
  • Så samarbetar Bolagsverket och Skatteverket för att skapa förutsättningar för en förbättrad och förenklad kundupplevelse
  • Så skapar vi större nytta för alla och förenklar för kunderna genom gemensamma budskap, samordnade planer och god dialog med system- och tjänsteleverantörerna