Jan Wärn

Verksamhetschef avdelningen anläggningar och fritid
Alingsås kommun

I Alingsås kommun har enheten anläggningar och fritid tagit över den tekniska driften från fastighetsägaren. Den processen är nu inne på sitt tredje år. Därtill har man installerat kompletterande reningsutrustning i tre bassänger för att hålla nere halten av trikloraminer. Utöver detta så implementerar verksamheten nya städmetoder utifrån vattenreningens krav samt utvecklar verksamheten utifrån lärdomar av pandemin. Under anförandet delar verksamhetschef Jan Wärn och drifttekniker Johan Dahn med sig av kommunens erfarenheter och hur utmaningarna hanterats.Jan är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
24 januari

15:30
Vattenrening, ventilation, städning och hygien – så utvecklar vi en badanläggning som möter dagens krav
  • Vilka är utmaningarna och möjligheterna med att ta över den tekniska driften från fastighetsägaren?
  • Vatten- och luftkvalitet – hur uppnår vi en god teknisk funktion och drift vad gäller exempelvis vattenrening och ventilation?
  • Hur arbetar vi korrekt utifrån vattenreningens krav?
  • Hur utvecklar vi arbetet med hygien samt rutiner för städning som görs i egen regi?
  • ”Efter pandemin”- hur återupptar vi verksamheten fullt ut och i synnerhet vårt uppdrag att bedriva friskvård?
  • Detta har vi behållit även efter pandemin – åtgärder som infördes ”under nöd och som visade sig vara så bra så det behölls