Jan Wärn

Verksamhetschef
Alingsås kommun

Jan Wärn arbetar som verksamhetschef på Kultur- och utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun. Han har innan dess erfarenhet av simhallar i tre olika kommuner under 15 år. Under denna föreläsning delar Jan med sig av erfarenheter från renoveringen av Nolhaga Parkbad i Alingsås.Jan är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2022
Dag 1

16:10
Renovering av befintlig badanläggning – Nolhaga Parkbad Alingsås
  • Hur gick beslutsprocessen till i valet av renovering kontra nybyggnation samt konsekvenser av detta beslut
  • Så gick vi tillväga för att säkerställa en modern och hållbar konstruktion på alla delar av anläggningen utifrån våra förutsättningar och behov
  • Verksamhetens roll och position i byggprocessen
  • Utvärdering av renoveringen – så har badanläggningen fungerat efter en tids användning