Jan Winstedt

Effektivitetsexpert
Petra Brask & Partners

Har du tidstjuvar på jobbet och är inkorgen din agenda för dagen? Önskar du få mer tid över att hinna arbeta strategiskt och långsiktigt? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av effektiva verktyg för att ta kontroll över din tid och få fler saker gjorda av det du hade i åtanke. Du kommer att få konkreta metoder för hur du med enkla medel kan skapa en bättre struktur som frigör tid för mer värdeskapande arbetsuppgifter och en mer målinriktad och balanserad arbetsdag som ger dig mer fokus och mindre stress.Jan är med som talare på konferensen Registrator 2023
Dag 2

15:20
Så hanterar du stress och skapar den balans som behövs för ett hållbart arbetsliv
  • Vad är stress och när blir stress skadligt?
  • Om vikten av reflektion och återhämtning
  • Beslutsfattande och förhalningsbeteende – så tar du kontroll och får saker gjorda direkt
  • Planering och prioritering – så frigör du mer tid till värdeskapande uppgifter