Janne Wahlstedt

Säkerhetschef
HAGS

Janne Wahlstedt har erfarenhet från mer än 20 års av besiktning av lekredskap både inom Sverige och internationellt. Han arbetar idag som Säkerhetschef på HAGS i Aneby AB och har även under många år varit en uppskattad föredragshållare och kursledare inom detta område. Under denna föreläsning kommer han att dela med sig av sina kunskaper gällande hur man skapar en säker men utmanade lekmiljö för barn.Jannes är med som talare på konferensen Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga
Dag 1

15:45
Så hittar du balansen mellan säkerhet och en utmaning i framtagandet av barns lek- och utemiljöer
  • Så kan du utforma utvecklande lekmiljöer utan att riskera barns säkerhet
  • Bristerna som oftast dyker upp gällande säkerheten i utmanande utemiljöer och hur du kan förhindra att det sker
  • Aktuella lagar, regler och riktlinjer gällande barns utemiljö att ta hänsyn till och hur påverkar det dig i ditt dagliga arbete