Jannica Nilsson

Enhetschef Akvarellen
Kumla kommun

Akvarellen är ett demensboende utöver det vanliga, där hyresgästerna upplever trygghet, delaktighet och inflytande samt att de får ett professionellt bemötande av underbar personal. Jannica är enhetschef på Akvarellen och berättar om hur man utifrån personcentrerad omvårdnad, inspirerande lokaler och innehåll har skapat ett unikt boende för personer med demenssjukdom. Akvarellen invigde sina nya lokaler i december 2017.Jannica är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

14:45
Hur du planerar och utformar ett stimulerande och tryggt boende utifrån de äldres behov - framtidens demensboende
  • Vad vill vi med vårt boende för äldre?
  • Visioner som tar sin utgångspunkt i de äldres behov av integritet, frihet, trygghet, stimulans och upplevelser
  • Hur du utformar lokaler som är kopplade till visionen – levande, vackra, trygga och funktionella miljöer
  • Inspirerande lokaler och innehåll där boende, personal och besökare mår bra