Jarmo Riihinen

Trafikingenjör
Örebro kommun

Örebro är en snabbt växande kommun vid Sveriges demografiska medelpunkt. Kommunen har just nu cirka 153 000 invånare och växer med 2 500 personer per år. Kommunen har som mål att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Under denna föreläsning kommer Jarmo dela med sig av hur Örebro kommun arbetar med stadsplanering och förtätning kopplat till reducering och hantering av trafikbuller.Jarmo är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 1

13:10
Hållbar stadsplanering för att förebygga och reducera trafikbuller
  • Så skapar vi hållbar stadsplanering, tillväxt och förtätning med hänsyn till trafikbuller
  • Så arbetar du strukturerat och tar du hänsyn till trafikbuller redan i planeringsstadiet för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara ljudmiljöer
  • Så hanterar vi trafikbuller vid förtätning av staden – metoder och arbetssätt