Jeanette Green

Expert hållbar samhällsbyggnad
IVL Miljöinstitut

Jeanette Green är affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet och har sedan 15 år tillbaka jobbat med forskning och hållbarhetsutmaningar inom fastighetsbranschen. I projektet Cityfied ledde hon arbetet med att omsätta erfarenheterna från de tre demonstrationsfallen i Spanien, Sverige och Turkiet till 10 nya städer inom EU.Jeanette är med som talare på konferensenn Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling 2020
Dag 2

14:50
Hur får vi fokus på klimatbesparingar när vi renoverar miljonprogrammen?

Tack vare EU-projektet Cityfied förenades flera aktörer kring renoveringen av bostadsområdet Linero i Lund. Kommunala fastighetsbolagets strategi var att noga väga åtgärderna för att kunna hålla hyrorna nere men ändå samtidigt undersöka möjligheten att minska klimatutsläppen på bästa sätt. Med hjälp av detta praktikfall från Sverige och liknande internationella praktikfall visar IVL Svenska Miljöinstitutet hur man kan säkra att man får klimatvinster vid renovering.