Jeanna Thorslund

Jurist
DIGG

Jeanna arbetar som jurist på Myndigheten för digital förvaltning och har lång erfarenhet av digitaliseringsjuridik, dataskydd och informationssäkerhet. Hon var under 2023 del av förhandlingsteam för Dataakten och AI-akten under Sveriges ordförandeskap i EU.Jeanna är med som talare på konferensen AI i offentlig sektor 2023

11:50
AI, personuppgifter och personlig integritet – kopplingen till GDPR och den praktiska hanteringen vid delning av data
  • Hur bör regler om dataskydd, offentlighet och sekretess hanteras i praktiken?
  • Etik och ansvarsfull tillämpning av AI – hur kan vi dela data och samtidigt ta hänsyn till GDPR och andra regelverk?
  • Juridiken kring digital informationshantering vid automatiserade beslut