Jennie Andersson

Toxikolog
Toxintelligence

Jennie arbetar som toxikolog med särskild inriktning på säkerhetsbedömning av kosmetika och kemikalier. Hon har erfarenhet av arbete med lagefterlevnad, miljö- och hälsobedömningar och expertrådgivning inom toxikologi- och kemirelaterade frågor från flera olika branscher, allt från privata företag till myndigheter och offentliga organisationer. Jennie har en masterexamen i toxikologi från Karolinska Institutet samt en kandidatexamen i kemi från Stockholms Universitet. Sedan 2016 är Jennie European Registered Toxicologist (ERT).Jennie är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium
Dag 1

13:35
Hur hantera kemikalier i laboratorium på ett säkert och miljömedvetet sätt?
  • Regelrätt kemikaliehantering – genomgång av lagstiftning
  • Så arbetar du säkert och effektivt kring kemiska arbetsmiljörisker
  • Vad räknas som kemiska riskkällor och hur ska de registreras?
  • Transport av farligt gods
  • Toxikologi i praktiken