Jennie Argerich

Samordnare hållbar stadsutveckling
Stockholm Stad

Jennie Argerich arbetar som samordnare för hållbar stadsutveckling i Stockholms stad. Hon utvecklar stadens arbete med socialt hållbar stadsutveckling genom att ansvara för integrering av socialt värdeskapande analyser i stadens plan- och exploateringsprocess. Hon är även målansvarig för mål 11, Hållbara städer och samhällen, i Stockholms stads genomförande av Agenda 2030.Jennie är med som talare på konferensen Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022
30 augusti

09:10
Social hållbarhet i stadsplaneringen – från strategi till planering och projektl
  • Agenda 2030 – hur konkretiseras de globala målen och kopplas till samhällsbyggnadsprocessen- från strategi till planer och projekt
  • Vilken kunskap behövs för att möjliggöra en socialt hållbar utveckling?
  • Hur arbetar Stockholm stad med jämlikhet, jämställdhet och inkludering?
  • Arkitektur och planering av stadsrum som skapar socialt hållbara livsmiljöer – ta del av konkreta exempel