Jennie Campagiorni

Enhetschef
Stenungssunds kommun

Jennie Campagiorni är enhetschef på larmenheten och digitaliseringsansvar för verksamhetsområdet vård och omsorg, Ordinärt boende. Jessica Anderberg är verksamhetsutvecklare med ansvar för övergripande verksamhetsutveckling inom Vård och omsorg/sektor Socialtjänst.Jennie är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
23 maj

15:40
Digital omställning i socialtjänsten – så leder och driver du förändringen
  • Så tog vi ett helhetsgrepp kring digitalisering inom socialtjänsten och skapande en sektorövergripande digitaliseringsplan
  • Digital strategi för vård och omsorg – så hålls riktningen vad gäller satsningar och prioriteringar inom digitalisering och välfärdsteknik
  • Digital mognad – ta del av effekter vi ser idag