Jennifer Benckert

Chef för kontaktcenter
Norrköpings kommun

Norrköpings kommuns kontaktcenter startade 2018 och har arbetat aktivt för att utveckla, forma och skapa bättre service till företagare, kommuninvånare och besökaren. Allt för att Norrköpings kommun ska vara en plats att leva, besöka och verka i. Under denna föreläsning får du ta del av hur Norrköping mäter, analyserar och sedan utvecklar sin medborgarservice utefter insamlad data.Jennifer är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
17 mars

14:45
Kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling – så mäta, analysera och agera för en framgångsrik medborgarservice
  • Målpalett och betydelsen av att mäta kundservice
  • Prognos och frekventa frågor – onödig efterfrågan
  • Hur analysera insamlat underlag från flera olika datakällor?
  • Hur mäta kundupplevelse och hur arbetar vi med resultatet?