Jenny Arensberg

Inredningsarkitekt
Nyréns Arkitektkontor AB

Att bidra till det som främjar det friska, har varit ledorden i den fysiska utformningen och planeringen av verksamheten för Råsvägen äldreboende i Tranås kommun. Råsvägen äldreboende är inspirerat av det prisbelönta Solbacken demensboende i Motala kommun som i sin utformning tydligt uttrycker omsorg om såväl boende med demensproblematik som deras anhöriga och personal. Under anförandet berättar Maria, Jenny och Rebecca om viktiga nycklar för att skapa hälsofrämjande och meningsfulla boendemiljöer för personer med demens. Det nya boendet öppnar i september 2018.Jenny är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

11:35
Arkitektur för ökad hälsa och livskvalitet – hur byggnad, inredning och utemiljö kan stötta det friska
  • Hur vi har utformat den fysiska miljön med fokus på det som är hälsofrämjande för personer med demenssjukdom
  • Personcentrerad äldreomsorg med stora mått av delaktighet och integritet – så har det tagit sig uttryck i arkitekturen
  • Hur du utformar lokaler och inreder kopplat till visionen att skapa trygga och funktionella miljöer som inspirerar
  • Utemiljöernas betydelse för den äldres välmående och trivsel – viktiga nycklar för att lyckas i utformningen av hälsofrämjande uterum