Petter Mellander

Förändringsledare
Malmö stad

Petter Mellander har en bakgrund inom privat sektor där han bland annat arbetat på designföretaget Ustwo och utbildningsföretaget Hyper Island. Idag arbetar Petter som förändringsledare och är en av drivkrafterna i Malmö stads digitalisering. Petter ser kulturella mönster i organisationer och jobbar konkret med att skapa en mer tillåtande, lärande och utvecklande kultur.Peter är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
25 april

11:50
Kollegialt lärande och förändrad kultur som driver den digitala transformationen
  • Hur sänker du tröskeln för att ta dig an digital utveckling?
  • Hur inspirerar du fler att arbeta utforskande och digitalt?
  • Hur använder du potentialen och energin hos digitaliseringshjältarna för att driva utvecklingen framåt?