Jenny Bergwall

Rektor, Bäckagårdsskolan
Malmö stad

På Bäckagårdsskolan ska eleverna hela tiden utveckla sina förmågor och kunskaper samtidigt som skolan arbetar för en god fysisk, psykisk och social hälsa. Skolans hälsofrämjande arbete är en bidragande faktor till att skolans elever når goda studieresultat. Jenny som är rektor på Bäckagårdsskolan berättar om hur de arbetar målinriktat med värdegrunden så att eleverna utvecklar en känsla för samhörighet, empati och förmåga att fungera väl i en demokrati.Jenny är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 1

15:25
Hjärna rörelse – så arbetar vi med en helhetssyn på hälsa och bidrar till att varje elev blir en välmående och välfungerande samhällsmedborgare
  • Hur vi arbetar med daglig fysisk aktivitet och har fått det att fungera
  • Samarbetet med Idrott Utan Gränser för att aktivera barnen under fritiden
  • Kosten som en viktig del i hälsoarbetet – sockerpolicy och populär grönsaksbuffé
  • Engagemang i olika elevråd för att lyfta viktiga samhällsfrågor och lära ut ett demokratiskt arbetssätt