Jenny Berry

Head of Sales – Financial Services/Manufacturing
Google

De utmaningar som företag och organisationer står inför idag, med pandemi, distansarbete och en allt mer snabbföränderlig värld ställer stora krav på ledarskapet. Hur kan man leda och organisera sin verksamhet för kontinuerlig innovation och förnyelse vid dessa omständigheter? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur googles värdegrunder ger styrka i snabbt föränderliga tider. Jenny Berry har 20 års erfarenhet av IT-branschen och mångårig ledarerfarenhet från Oracle, Accenture och Google.Jenny är med som talare på konferensen Det nya ledarskapet 2021

14:05
Så ger Google’s värdegrunder styrka i snabbt föränderliga tider
  • Innovation, samarbete och tillit – så har våra värdegrunder guidat oss i krisen
  • Performance = Google x Environment – men hur jobbar vi med förväntningar och uppföljning av performance när yttre omständigheter förändras så radikalt?
  • Hur upprätthåller man en företagskultur där alla har de förutsättningar som krävs för att må bra och leverera – trots pressade tider?
  • Vad har vi lärt oss av krisen och hur påverkas och utvecklas vår kultur och våra arbetssätt?