Jenny Carlstedt

Ordförande
Geoforum och Digitaliseringsstrateg SWECO

Jenny Carlstedt är ordförande i Geoforum och digitaliseringsstrateg på Sweco. Inom Sweco arbetar Jenny med digitalisering inom smarta städer och samhällen. Som en av Swecos IT-konsulter inom samhällsbyggnad har Jenny lång erfarenhet av att arbeta med information och IT-stöd för såväl privat som offentlig sektor.Jenny är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
24 mars

09:05
Smart och digital samhällsbyggnadsprocess 2.0
  • Senaste utvecklingen inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och vad det innebär för offentlig och privat sektor
  • Hur lyckas du med att effektivisera och digitalisera samhällsbyggnad på ett sätt som leder till ökad nytta?
  • Vilka krav ställs på verksamheten för att lyckas i övergången till en smart och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess?