Jenny Carlstedt

Verksamhetsutvecklare
SWECO

I en tid när vi får mer och mer data som underlag och när tekniken blir alltmer avancerad så öppnas fler möjligheter till att skapa effektivare processer och bättre beslutsstöd. Samtidigt innebär digitaliseringen alltmer utmaningar för alla organisationer, såväl offentliga som privata. I föreläsningen möter du Jenny Carlstedt som arbetar med digitalisering och smarta städer på Sweco. Som en av Swecos IT-konsulter inom samhällsbyggnad har Jenny lång erfarenhet av att arbeta med information och IT-stöd för såväl privat som offentlig sektor däribland inom lokalresursplanering för förskolor och skolor.Jenny är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

15:45
Digitalisering för effektivare processer och bättre beslutstöd i din fastighetsverksamhet
  • Vad innebär digitaliseringen, varför pratar alla om den just nu, och hur kan vi ta tillvara på möjligheterna som den innebär?
  • Hur kan digitaliseringen leda till effektivare processer och bättre beslutsunderlag?
  • Hur kan olika former av IT-stöd underlätta din lokalresursplanering?