Jenny Ejlertsson

Kontaktcenterchef
Helsingborgs stad

Jenny Ejlertsson och Rickard Persson var båda med och startade upp Helsingborgs kontaktcenter år 2013. Jenny har tidigare varit sektionschef och driftsansvarig för Helsinborgs kommunvägledare. Rickard kommer ursprungligen från Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst och startade som kommunvägledare och efterhand identifierades behovet av att fokusera på de digitala delarna och han fick rollen som digital utvecklare under en period. Sedan en tid tillbaka är han en av två sektionschefer för kommunvägledarna. Idag har Helsingborg kontaktcenter en lösningsgrad på över 74% för kund. Då Helsingborg liksom andra kommuner nu står inför demografiska utmaningar i och med att grupperna yngre och äldre invånare ökar så behöver hela organisationen ställa om sig. Detta arbete har tagit fart på olika sätt bland annat med att vi ändrar styrmodell till en tillitsbaserad styrning och att vi satsar stort på att jobba fram en innovativ kultur.



Jenny är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 2

10:40
Så drar du nytta av digitaliseringen i utvecklingen av medborgarservicen
  • Så har vi genom digitala processer utvecklat medborgarservicen, underlättat för medborgaren samt skapat effektivisering i kommunen
  • Kontaktcenters väg till ökad tillgänglighet och nåbarhet genom e-förvaltning och e-tjänster
  • Hur kan vi med hjälp av digitaliseringen driva kvalitetsarbetet och utmana det kommunala uppdraget och skapa en bättre serviceupplevelse?
  • Så samarbetar vi över gränser för att skapa ett innovativt klimat för att främja utvecklingen och hantera morgondagens utmaningar