Jenny Forsberg

Legal rådgivare
PwC

Jenny Forsberg är legal rådgivare på PwC med fokus på integritets- och dataskyddslagstiftning. Med sex års erfarenhet av att aktivt jobba med integritetsfrågor drivs Jenny av hur innovation och digitalisering kan ske i samklang med juridiska kravställningar och nya lagkrav. Med bakgrund från både advokatbyrå och bolag har Jenny erfarenhet av att guida både internationella koncerner och start-ups samt scale-ups i hur de ska ta sig an ny integritetslagstiftning. Jenny är en del av PwC:s arbetsgrupp avseende Responsible AI.Jenny är med som talare på konferensen AI i offentlig sektor 2023

11:00
Den nya förordningen (AI Act); världens första specifika reglering av AI – innebörden och hur du förbereder dig
  • Statusuppdatering om den nya förordningen – vad händer?
  • Den nya förordningen (AI Act) – genomgång av de tekniska och juridiska aspekterna av förslaget
  • Vilka juridiska möjligheter och utmaningar finns kopplat till AI i offentlig förvaltning?
  • Exempel på hur man kan arbeta med de juridiska aspekterna för att dra nytta av AI på ett hållbart och ansvarsfullt sätt?