Jenny Österman

Utredare
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums har på uppdrag av Stockholms stad utrett seniorers bostadssituation och hur de ser på sina möjligheter att flytta eller vad som skulle få dem att byta bostad. Jenny Österman är utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och berättar om resultaten från utredningen ”Bostäder anpassade för äldre”.Jenny är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

13:55
Hur vill seniorer vill bo i framtiden?
  • Vad vet vi om seniorers boendepreferenser och önskemål?
  • Vilka gemensamma behov kan man hitta hos olika grupper?
  • Vad hindrar dem från att bo som de vill?
  • Vad är viktiga egenskaper som en bostad ska ha för att matcha seniorers krav?