Jenny Palm

Chef internkommunikation
ICA Sverige AB

Jenny Palm är Internkommunikationschef på ICA Sverige sedan drygt två år tillbaka. Hon har från grunden arbetat med att stärka internkommunikationsavdelningens roll inom ICA Sverige genom att öka den strategiska kompetensen, implementerat ett nytt arbetssätt från traditionellt till agilt samt arbetat igenom roller och organisation för internkommunikatörerna. Jenny har bakgrund inom detalj- och transportbranschen och lång erfarenhet av ledarskap och att utveckla medarbetare.Jenny är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
5 april 2022

14:45
Kommunikativt ledarskap och medarbetarengagemang – att skapa delaktighet och engagemang i affärsmål och verksamhetsutveckling
  • Hur vi har lagt grunden genom uppdaterade roller, ett nytt agilt arbetssätt och ett mer uttalat strategiskt fokus inom internkommunikationsavdelningen för att på så vis stärka och öka den kommunikativa förmågan i verksamheten
  • Så arbetar vi med att öka den kommunikativa förmågan och medarbetarengagemang – case från ett av våra affärsområden
  • Så bidrar ICAs internkommunikation med att skapa engagemang, samsyn och tydlighet i tider av förändring och oro