Jenny Wallentin

Utbildare, handledare och föreläsare inom socialt arbete

Jenny, utbildad Socialpedagog, fil.kand. i Socialt arbete, har lång erfarenhet av att möta barn, unga och vuxna i utsatta livssituationer med eller utan en funktionsnedsättning. I över 20 år har hon verkar inom många av områdets olika yrkesområden, så som gymnasiesärskolan, ”vanliga skolan” specialskola för döva och hörselskadade, boende enligt LSS, daglig verksamhet inom LSS samt arbetsförmedlingen. De senaste 7 åren har Jenny fokuserat på ”övergången mellan skola av arbetsliv” för unga vuxna med en funktionsnedsättning, dels som anställd som SIUSkonsulent på arbetsförmedlingen och det senaste arbetskonsulent inom daglig verksamhet. Sedan drygt ett år tillbaka driver Jenny sitt egna företag som syftar till att sprida kunskap, erfarenheter och aktuell forskning av att arbete med personer som har en funktionsnedsättning och dess möjligheter till att då delaktighet i samhället på lika villkor.Jenny leder fördjupningspasset i samband med konferensen Framtidens LSS 2023