Jenny Wallentin

Utbildare, handledare och föreläsare inom socialt arbete

Moderator Jenny Wallentin, Utbildare, handledare och föreläsare inom socialt arbete, som inleder konferensen Jenny är Socialpedagog och har en fil.kand. i Socialt arbete. Hon har lång erfarenhet av att möta barn, unga och vuxna i utsatta livssituationer med eller utan en funktionsnedsättning. I över 20 år har hon verkar inom många av områdets olika yrkesområden, så som gymnasiesärskolan, ”vanliga skolan” specialskola för döva och hörselskadade, boende enligt LSS, daglig verksamhet inom LSS samt arbetsförmedlingen.Jenny är moderator på konferensen Framtidens LSS 2023