Jens Larsson

Arkivchef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jens Larsson är arkivchef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och projektledare för införandet av ett nytt dokumenthanteringssystem och mellanarkiv. Under denna föreläsning kommer Jens att informera om hur Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar för att säkerställa kvalitét i deras arkiv- och informationshantering.Jens är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 2

15:00
Så säkerställa att e-arkivet bidrar till en ökad effektivitet och verksamhetsnytta
  • Vem ska klassificera äldre ostrukturerad data och hur ska detta ske?
  • Vilka problem har vi stött på i arbetet med att arkivera stora mängder ostrukturerad data?