Jens Tiensuu

Jurist
DIGG

Jens Tiensuu är jurist på DIGG. Han har en bakgrund som jurist och funktionschef på Lantmäteriet. Jens arbetar inom området IT-rätt och digitalisering på DIGG. Under anförandet berättar Jens om DIGG´s arbete med juridisk vägledning till offentlig förvaltning kring förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor, exempelvis kring Digitaliseringsvänliga och automationsvänliga regelverk, metodstöd för innovation samt vägledning kring öppna data-lagen.Jens är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
22 mars

16:15
Nationellt juridiskt arbete för offentlig sektors digitalisering – juridiska nyheter kopplat till personuppgiftsbehandling, molntjänster samt AI
  • Juridisk vägledning kring förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor
  • Vägledning kring öppna data-lagen
  • Metodstöd vid personuppgiftsbehandling för innovation
  • Vägledning om outsourcing
  • Juridiken i AI-projekt