Jens Wicksén

Projektledare
Stockholms stad

Det pedagogiska ramverket är ett grundutbildningskoncept i Stockholms stad som utgår utifrån LSS-verksamheternas uppdrag, de funktionsnedsättningar som man möter, lågaffektivt bemötande, kartläggning och tydliggörande pedagogik. Det pedagogiska ramverket syftar till att rama in teori, metod och värdegrund för medarbetare inom LSS och ge dem ökad kompetens för att utveckla sitt arbete och de personer som de möter i sitt arbete. Målsättningen är att öka tryggheten och höja kvaliteten i verksamheterna samt att skapa en gemensam grundsyn hos arbetsgrupper och i LSS-verksamheterna i stort. Projektet startade i Skärholmens stadsdelsförvaltning 2018 och sedan 2021 implementeras arbetssätten i flera stadsdelsförvaltningar inom staden. Jens Wicksén och Sofie Rooth, båda projektledare på socialförvaltningen i Stockholms stad berättar om resultaten med det ”Det pedagogiska ramverket” och hur man utvecklar utbildningsmaterialet under 2022. Du får ta del av exempel på hur de nya arbetssätten har tagit sig uttryck i vardagen ute i verksamheterna.Jens är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
15 september

15:35
Så utvecklar vi medarbetarnas kompetens för att kunna möta den enskilde individens behov och preferenser
  • Det pedagogiska ramverket – kvalitet och trygghet i LSS-verksamheterna genom grundutbildningskoncept och arbetsplatslärande
  • Hur vi utformade kompetensutvecklingen och certifieringsprogrammet för att det skulle matcha individens behov
  • Vikten av att låta kompetensutvecklingen få ta tid och att ha ett program för uppföljning efter avslutad certifiering
  • Goda exempel på hur medarbetarna använder sina kunskaper inom funktionsnedsättningar, kartläggningar och tydliggörande pedagogik