Jerker Davidsson

Founder and CEO
iManagement

Jerker driver iManagement som utvecklar hållbart effektiva arbetssätt. Grundtesen är att hållbart effektiva organisationer i en modern digitaliserad värld behöver byggas genom starkt självledarskap, flexibla samarbetsstrukturer och ett ledarskap som baseras på öppenhet och tillit.Jerker leder temadagen i samband med konferensen