Jesper Appelquist

Projektledare Badhus
NCC

Jesper är projektledare för badhus inom NCC och har en lång erfarenhet som entreprenör vid byggnation av badhus. Han arbetar idag med flera intressanta badhusbyggnationer i Sverige samt ansvarar för NCCs Tekniska plattform för badhus.Jesper är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
19 januari

10:50
Processen bakom en lyckad badhusbyggnation – konkreta tips och erfarenheter från Sveriges ledande entreprenör inom badhus
  • Från behov till förfrågningsunderlag – de beslut och val du gör i starten följer med hela processen
  • Ekonomi – att hålla projektet inom de ekonomiska ramarna
  • Projektering – hur tar man beslut för att uppnå önskad kvalitet, funktion och beständighet?
  • Byggnation – säkerställandet av badhusets produktion
  • Överlämnande och brukartid – att lyckas med överlämning, drift och skötsel
  • Goda exempel från lyckade, färdigställda badanläggningar