Jessica Arvidsson

Fil dr hälsa och livsstil inriktning handikappvetenskap Verksam inom Vård & Omsorg
Båstads kommun

Jessica Arvidsson visade i sin avhandling för första gången hur den nationella sysselsättningssituationen för unga som gått i gymnasiesärskolan ser ut. I avhandlingen ”Sysselsättning och social rättvisa” presenteras unika resultat från en nationell registerstudie om efter(sär)gymnasial sysselsättning, som på flera sätt går emot vad man tidigare trott.Jessica är med som talare på konferensen
Dag 1

13:30
Vilken sysselsättning leder gymnasiesärskolan till och vilka faktorerna påverkar typer av sysselsättning?
  • Vilken roll spelar faktorer som kön, boendekommun och föräldrarnas bakgrund för typ av sysselsättning?
  • Hur kan tankar om social rättvisa hjälpa oss att förstå resultaten om sysselsättningssituationen?