Jessica Bendix

E-Hälsocoach, specialistutbildad undersköterska
Tre Stiftelser

Teknik och digitalisering kan vara en lösning för att möta utmaningarna inom äldreomsorgen. Tre Stiftelser är ett exempel på hur teknik och digitalisering kan användas för att bedriva äldreomsorg i mästarklass. Tack vare samarbetet mellan olika yrkesgrupper, kan tekniken användas på ett sätt som gynnar både personalen och de äldre. En proaktiv inställning och stöd av teknik och digitalisering är avgörande för att skapa en bättre framtid inom äldreomsorgen. Jessica Bendix har arbetat på Tre Stiftelser, som erbjuder äldreomsorg som sätter det friska i centrum, i 20 år. Tre Stiftelser är ledande inom god äldreomsorg och fokuserar på att skapa vackra miljöer, doftande trädgårdar, kultur, god mat och annat som ger välbefinnande. Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt som innebär meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Jessica har en tjänst som e-Hälsocoach på Tre Stiftelser, där hon är ett stöd och inspiratör inom områden som välfärdsteknik och digitalisering. Hon kommer att berätta om hur teknik och digitalisering kan hjälpa oss att bedriva äldreomsorg i mästarklass trots de utmaningar vi står inför.Jessica är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
24 maj

14:15
Från att reagera till att agera – att bedriva äldreomsorg i mästarklass med hjälp av teknik och digitalisering
  • Framtiden inom äldreomsorgen kräver en proaktiv inställning där teknik och digitalisering kan hjälpa oss att skapa en bättre äldreomsorg – hur får man till det?