Jessica Bojanic

Lärare särskolan
Svartedalsskolan särskola, Göteborg Stad

Jessica har som målsättning att vara en god ledare och bra förebild, samt ta tillvara varje individs förmågor och kompetens och utvecklar dem på bästa sätt. Under anförandet får du ta del hur du kan nyttja ny teknik i undervisningen för ökat lärande och måluppfyllelse.Jessica är med som talare på konferensen
Dag 2

12:45
Hur du nyttjar ny teknik i undervisningen för ökat lärande och måluppfyllnad i grundsärskolan och träningssärskolan - IKT och lärandet i klassrummet
  • Hur kan man involvera hela gruppen i samma ämne/tema/ projekt men ändå anpassa utifrån varje elev
  • Mobiltelefoner och tabletts som verktyg för jämlikhet i klassrummet – så arbetar du i praktiken
  • Digitaliseringen i särskolan – hur tänker vi och hur stärker vi den digitala kompetensen hos både elever och pedagoger