Jessica Carragher Wallner

Strategisk rådgivare
PwC

Ledarskap i offentlig sektor är mångfacetterat med många olika dimensioner som behöver balanseras. Politiken, medborgarna, offentligheten, organisationen, medarbetarna och kollegorna och inte minst ledaren själv har sina olika perspektiv. Ledarskap har även en moralisk dimension som består av en mängd normer och värderingar som är mer eller mindre uttalade och mer eller mindre medvetna. Strategiskt ledarskap handlar om att klara allt på en gång – att hela tiden fråga vad som är bäst för helheten. Ett minst sagt komplext uppdrag. Jessica är strategisk rådgivare och ansvarig för tjänsteområdet Public Sector Strategy & Analytics på PwC. Hon har tidigare arbetat som processinriktad managementkonsult hos Kairos Future, och där inom såväl offentlig som privat sektor. Under denna föreläsning kommer du att få hennes syn på hur du kan växa som chef och ledare i framtidens kommun.Jessica är med som talare på konferensen Ledning och styrning i framtidens kommun 2019
Dag 1

12:50
Expertanförande
  • Omvärld och framtid – hur utvecklas principerna för ledning och styrning, var står vi nu och vad kan vi förvänta oss framöver?
  • Hur kan du arbeta strategiskt och systematiskt med kommunikation som förutsättning för ett gott ledarskap?
  • Hur får du med dig ledningsgruppen och förbättrar samarbetet för ett framåtriktat och strategiskt arbete
  • Politiker beslutar och tjänstemän verkställer – men vad kännetecknar en framgångsrik hantering av gränslandet mellan politik och förvaltning?
  • Hur kan relationen och balansen mellan politiker och tjänstemän förbättras?
  • Strategiskt utvecklingsarbete i ständig förändring – hur hanterar man utmaningen?
  • Viktiga lärdomar och erfarenheter – vad krävs för att lyckas som chef och ledare i kommunen?