Jessica Elmgren

Projektledare hållbart resande
Mobility Management (MM)
Sundbybergs stad

Jessica har lång erfarenhet av arbete med hållbart resande och Mobility Management inom kommunal verksamhet. Hon har tagit fram Sundbybergs mobilitetsprogram och mobilitetsnorm som styr kraven för flexibla parkeringstal och mobilitet i nybyggnation. Jessica har lång erfarenhet av mobilitet kopplat till fastighetsutvecklingsprojekt och har även arbetat mycket med kampanjer för att öka det hållbara resandet.Jessica är med som talare på konferensen Framtidens mobilitet 2021
28 oktober

12:50
Så tar Sundbyberg ett helhetsgrepp om hållbart resande och Mobility Management
  • Mobiliteten i nybyggnation – vilka krav ställs på exploatörer i vår mobilitetsnorm och vilka problem och hinder stöter vi på?
  • Hur utformar vi den fysiska miljön för att öka det hållbara resandet i kommunen?
  • Beteendeförändrade åtgärder – hur regleras parkering för att öka det hållbara resandet och bidrar kampanjer till att öka det hållbara resandet?
  • Har det hållbara resandet i kommunen ökat – resultat av våra insatser