Jessica Eriksson

Kommunikationspedagog, Sundsta-Älvkullegymnasiet
Karlstad kommun

Jessica Eriksson arbetar med att tillgängliggöra lärmiljön och att skapa förutsättningar för eleverna att kommunicera under sin skoldag. Det kan handla om anpassningar av elevens egna AKK, miljön runtomkring men även utbildning och handledning av personal. På fritiden sitter Jessica i styrelsen för Isaac Sverige som arbetar för allas rätt till kommunikation.Jessica är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
Dag 2

10:40
Hur kan skolan underlätta lärande och välmående genom anpassning av kommunikation och bemötande efter varje elevs förmåga och förutsättningar
  • Ta del av konkreta metoder och arbetssätt som underlättar för och stödjer elever med språklig sårbarhet
  • Så kan du tydliggöra och tillgänglighetsanpassa diverse lärmiljöer genom olika kommunikationsstrategier så att skolan blir begriplig och hanterbar för alla elever?
  • Hur kan du som pedagog aktivt arbeta med relationer och kommunikation i den sociala lärmiljön för lyckad utveckling och lärande?