Jessica Nordenvall

Socialchef
Perstorps kommun

Jessica Nordenvall är ny socialchef i Perstorps kommun sedan mars månad med ytterst ansvar för både IFO ( individ och familjeomsorg ) samt vård o omsorg. Hon har arbetat som chef och ledare i många år och brinner för att göra skillnad för dem vi finns till för med mottot att alla ska få vakna med en förväntan på dagen. Hon anser att medarbetarna är verktygen till att göra skillnad och till att skapa den framtid vi vill ha för våra invånare och chefernas roll som ledare är därför avgörande för framtidens socialtjänst.Jessica är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023

14:35
Så tar vi oss an utmaningen i förflyttningen av sociala tjänster i en liten kommun
  • Små utmaningar som kan bli stora i den lilla kommunen – statliga bidrag, kompetensförsörjning etc
  • Hur synliggör man det goda arbetet som inte alltid syns?
  • Att gör det komplicerade enkelt – ta del av hur Perstorp tar sig utvecklingen av framtidens kvalitativa socialtjänst