Jim Berglund

Projektledare Produktion bostad
Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Eskilstuna kommun växer och behovet av vård- och omsorgsboenden ökar i en kontext där allt fler av kommuninvånarna blir äldre. Därför bygger kommunen nya vård- och omsorgsboenden för äldre personer. Under föreläsningen delar Malin Strandberg och Jim Berglund med sig av erfarenheter från strategisk planering och byggnation av vård- och omsorgsboenden, såväl nybyggnationer som ombyggnationer. Ett av de projekt som presenteras under föreläsningen är Odlarbäckens vård- och omsorgsboenden som blev nominerad till ”Årets Bygge 2022 – kategori samhällsfastigheter”.Jim är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
24 maj

11:05
Strategisk planering och byggnation av framtidens boende för äldre – så möter vi framtida behov
  • Strategisk planering för att möta behovet av goda och målgruppsanpassade vård- och omsorgsboenden i en växande stad
  • Ny- och ombyggnation av flertalet vård- och omsorgsboenden för äldre – detta är våra erfarenheter
  • Hur vi har arbetat för att nå målet om att skapa trivsamma hem och en inne- och utemiljö som erbjuder såväl trygghet som stimulans
  • Funktionalitet och stöttande fysiska miljöer – så har vi säkerställt en funktionell och attraktiv arbetsmiljö för personalen
  • Hur vi har skapat klimatanpassade boendemiljöer som är funktionella och behagliga även vid extremväder
  • Exempel Odlarbäcken vård- och omsorgsboende – ”Årets Bygge 2022 i kategori samhällsfastigheter” -processen bakom en lyckad byggnation
  • Lärdomar och erfarenheter från våra samlade byggnationer och hur vi arbetar för att säkra kvalitet i vår beställarfunktion samt i processen för våra framtida byggnationer
  • Vår satsning på utbildning för personalen med fokus på huset och hur den fysiska miljön kan stötta personalens verksamhet