Jimmy Szigeti

Biträdande kommundirektör
Motala Kommun

Lalandia finns idag på två platser i Danmark; i Rödby och i Billund. De utgör Skandinaviens största semesteranläggningar och den första anläggningen öppnades 1988. Lalandias största attraktion är Aquadomen, ett inomhus äventyrsbad, men anläggningarna består även av restauranger, butiker, sportcenter med mera. Jimmy och Hanna ingår i Motala kommuns styrgrupp för projekt Lalandia i Motala och ansvarar för delprojekt ”Etablering Lalandia” och ”kommunal simhall”. Jimmy och Hanna ingår även i en gemensam styrgrupp med Lalandia.Jimmy är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
Dag 1

15:15
Etablering av Lalandia och byggnation av kommunal simhall i Motala
  • Hur blev Lalandia aktuellt för Motala?
  • Hur samverkar kommunen och Lalandia i ett gemensamt projekt?
  • Politisk beslutsprocess och föreningars delaktighet