Joachim Danielsson

Stadsdirektör
Uppsala kommun

Uppsala kommun har utsetts till Årets tillväxtkommun 2018 och i motiveringen nämns visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete som starka argument. Uppsala kommun har under 2018 även vunnit flera andra priser och utmärkelser, bland annat årets bästa klimatkommun, årets cykelstad, bästa stadskommun att bo i, samt andraplats i årets bästa idrottsstad. Hållbar förändring börjar inifrån och bakom utmärkelserna ligger ett omfattande förändringsarbete som drivits under de senaste åren. Med visionen ”Ett Uppsala” – har hela den kommunala organisationen transformerats från en beställar- och utförarorganisation i stuprör till en väloljad samarbetsorganisation med full koll på rollerna och ett stort fokus på gemensamt ansvar. Men hur kan man samlas kring visionen? Hur ska vi styra och leda för att fånga det politiska uppdraget? Vi tjänstepersoner måste förstå fullmäktiges, nämndernas och styrelsernas ambitioner men vilka är de viktigaste frågorna? Och hur kan vi se till att de får genomslag i verksamheten? Under denna föreläsning får du ta del av Joachim Danielssons samlade erfarenheter som stadsdirektör i Uppsala kommun.Joachim är med som talare på konferensen Ledning och styrning i framtidens kommun 2019
Dag 1

11:00
Ledarskap i en politiskt styrd organisation – så hanterar du uppdraget och skapar framgång
  • Visionen ”Ett Uppsala” – så går vi från en beställar- och utförarorganisation i stuprör till en väloljad samarbetsorganisation
  • Hur säkerställer du den politiska genomslagskraften i dialogen mellan politiker och tjänstepersoner?
  • Hur skapas en enkel och tydlig organisation samt ordning och reda i system och processer?
  • Att vända underskott till en ekonomi i balans – hur gör man?
  • Ledarskapets vikt för att lyckas leda förändring