Joacim Bernvid

Chef förvaltarenheten
Mölndals stad

Mölndals stad har utvecklat ett systematiskt arbetssätt för att säker- ställa styrning av effektiv lokalförsörjning och underhållsplanering i en gemensam plan. Genom att sammanställa fastighetsbehovet med verksamheternas lokal- och volymbehov så analyseras olika utvecklingsalternativ genom bland annat LCC-kalkyler. En plan som beskriver dels objektnivå, och dels aggregerad nivå, utefter olika parametrar kan sedan presenteras för ledning/politik och vara underlag för känslighetsanalyser och framtida budgetberedning. Joacim Bernvid, chef förvaltarenheten, har de senaste 10 åren och på senare tid i Mölndals stad, arbetat med utveckling och implementering av arbetssätt för samordning av underhållsplanering och lokalförsörjning. Under anförandet dekar Joacim med sig av erfarenheter kring arbetssätt och modeller samt fallgropar och tips som rör förändringsarbetet.Joacim är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

10:40
Strategisk fastighetsutveckling – hur förändra traditionella arbetssätt för integrering av underhållsplanering och lokalförsörjning?
  • Ett nytt strukturerat arbetssätt för samordning av underhålls- planering och lokalförsörjning i en gemensam plan – portföljstyrning
  • Så använder vi investeringsanalyser-LCC för att säkerställa de ekonomiskt bästa utvecklingsalternativen
  • Strategiska arbetssätt för ta fram goda beslutsunderlag kring framtida behov av investeringsmedel samt prognoser om lokalkostnadsutveckling
  • Att vi genom konsekvensanalys får god information om de enskilda objektens inverkan på hela beståndets utveckling
  • Hur vi samverkar med kärnverksamhet, kommunledning och politik kring lokaleffektivitet, lokalkostnadsutveckling, energieffektivisering samt de investeringsmedel och annan finansiering som krävs för att nå målen