Joakim Åström

AI på Microsoft Customer Success Unit
Microsoft

Joakim har jobbat i 17 år med AI och machine learning som både konsult och numera på Microsoft sedan 5 år tillbaka. Han är utvecklare och data scientist i grunden, agerar rådgivare och stöd till kunder att utveckla AI lösningar och har byggt AI lösningar för olika branscher såsom rymdbranschen, vården och energibranschen. Exempelvis ekologiska lösningar så som att undvika matsvinn för offentlig sektor, inkluderande AI-lösningar som möjliggöra att fler människor kan inkluderas via automatisk undertextning för TV nyheter eller förutsäga olika händelser med AI.Joakim är med som talare på konferensen AI i offentlig sektor 2023

10:00
AI som ny teknik – vad är egentligen AI och hur påverkar det oss?
  • Vad är AI och vad kan man göra med AI konkret idag?
  • Kan man spå hur AI kan nyttjas imorgon för offentlig sektor?
  • Hur påverkar AI olika branscher samt skillnader mellan mogenhetsgrad över branscher
  • Hur kan offentlig sektor fånga upp det som är bra med AI samt undvika det som påverkar negativt?
  • Hur påverkar AI människor och roller, såsom ledarskapsrollen?
  • Hur kan vi säkerställa att nyttja AI ansvarsfullt?
  • Vilka verktyg finns idag för att bygga ansvarsfull AI, och framtidssäker AI?