Joakim Forsemalm

Docent i etnologi och utvecklingsstrateg
Samhällsbyggnadsnätverket CMB i Göteborg

Joakim Forsemalm är docent i etnologi och verksam som utvecklingsstrateg i samhällsbyggnadsnätverket CMB i Göteborg. Det här föredragen presenterar en modell som kan öka möjligheterna för ett inkluderande, jämlikt och jämställt samhälle.Joakim är med som talare på konferensen Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022
23 november

10:25
Teori för att skapa bättre fästpunkter i för sociala hållbarhetsmål i praktiken
  • Vikten av medborgardialog för framgångsrik stadsplanering
  • Så skapas ett mer inkluderade, jämlikt och jämställt samhälle genom att lyssna på medborgarna