Joakim Jansson

Sektionschef
Migrationsverket

Joakim är sektionschef för Migrationsverkets Kontaktcenter med ansvar för den operativa styrningen av kanalen för servicemöten på distans.Joakim är med som talare på konferensen Framtidens medborgarservice 2023
Dag 1

11:55
Så skapar du bättre och ändamålsenlig service och tjänster för medborgaren/sökande genom ett kundfokuserat tänk
  • Betydelsen av att utgå från användarens behov vid utveckling av tjänster och så ser vi vinsterna med att välja en behovsdriven verksamhetsutveckling
  • Så bidrar vi till större samhällsnytta och bättre kundupplevelse genom ett samskapande av tjänster utifrån våra sökandes behov
  • Framgångsrika vägval i utveckling av sökandeorienterade tjänster – insikter och metoder för att nå strategiska mål
  • Vikten av att involvera och tillsammans med mottagaren ta fram nya och förädla befintliga arbetssätt och tjänster