Joakim Jarnryd

Chef Strategisk Digitalisering
Region Stockholm


Joakim är med som talare och paneldeltagare på konferensen Digitalisering & transformation
i offentlig sektor 2023
25 april

10:00
Hur struktur, tydlighet och smarthet ger en lyckad digitalisering
  • Hur viktigt det är att sätta rätt riktning och skapa rätt förutsättningar för att investeringar i digital utveckling ska ge resultat
  • Så skapar du synergieffekter och ökad förståelse mellan förvaltning, utveckling, verksamhet och IT
  • Så hittar du genvägar i digitaliseringen som sparar både tid och pengar – exempel från Region Stockholm
  • Betydelsen av att förstå varför verksamheten finns och utgå från ett medborgarfokus för en lyckad digitalisering
  • Vikten av att utveckla i små leveranser, inte vara rädd för att göra fel och utvecklas medan man utvecklar