Joakim Kävrestad

Forskare cybersäkerhet
Högskolan i Skövde

Joakim Kävrestad är lektor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Han undervisar främst i kurser i informationssäkerhet, datakommunikation och Windows administration. Joakim är programsamordnare för kandidatprogrammet Nätverksoch systemadministration. Joakim har en master i informationssäkerhet och har arbetat som digital forensisk expert hos svensk polis. Han är certifierad inom områdena datakommunikation och digital forensik och är även certifierad som Cisco CCNA akademiinstruktör.Joakim är med som talare på konferensen Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023
11 maj

09:10
Vilka är hoten och lösningarna för säker digital kommunikation mellan kommuner, regioner och myndigheter?
  • Vilka är hoten mot en säker kommunikation i offentlig verksamhet, externa och interna hot?
  • Hur skaffar sig obehöriga tillgång till känsliga data som kommuniceras mellan kommuner och myndigheter?
  • Hur kan vi skydda oss mot att obehöriga tar del av känslig med en fungerande säkerhetskultur och rätt val av kommunikationskanaler?
  • Så kan kryptering och teknik skydda data vid kommunikation